Wat is een Sterslager?

Ster staat voor kwaliteit

foto1Een Sterslager is een zelfstandige, creatieve en ambachtelijke slager die door de Sterslagers Unie een ster heeft gekregen voor de hoogwaardige kwaliteit in zijn vlees- en vleeswarenassortiment.

Voor een Sterslager is versheid, klantvriendelijkheid en hygiëne even belangrijk als de kwaliteit van zijn producten. De Sterslagers Unie zal daarom met onverwachte adviserende controles toezien op de goede werking van iedere Sterslager.

KWALITEIT

robke Iedere Sterslager geniet van adviserende kwaliteitsondersteuning vanwege de Sterslagers Unie en van zijn collega Sterslagers zodat iedere Sterslager zijn slagerij optimaal kan laten uitstralen. Iedere Sterslager wordt steeds geïnformeerd op het gebied van de wetgevingen aangaande de nieuwe hygiëne- en kwaliteitsnormen.

Als men als Sterslager voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de Sterslagers Unie, dan ontvangt men een “kristallen certificaat” als teken van het correct naleven van deze normen en eisen.

STERSLAGER VAN HET JAAR 2011 EN 2014

In 2011 en 2014 is Sterslager De Wachter verkozen tot Sterslager van het jaar. De strenge kwaliteitsnormen werden perfect nageleefd en ook de onaangekondigde controles waren nagenoeg vlekkeloos. Voor een Sterslager is dit de ultieme bekroning van zijn werk maar tevens een stimulans om de komende jaren nog beter te doen.

Meer informatie is terug te vinden op www.sterslager.be